Островът (fb2)

Робер Мерл Переводчик: Невяна Розева
Островът [L'Île bg] 2M, 401 с.

Добавлена: 29.10.2013

Аннотация

За сюжет на своя роман „Островът“ Робер Мерл е използувал действително събитие от миналото: бунта на екипажа на английския кораб „Баунти“ по време на пътуване в открито море, предизвикан от жестокостите на корабния капитан.
Част от екипажа, заедно с неколцина туземци от остров Таити, се заселват на едно съвършено неизвестно и пусто островче сред океана, за да избягнат санкциите на английските морски власти. Там бели и тъмнокожи трябва да организират съвместния си живот. Но проблемите на съжителството събуждат у белите силно расово чувство и алчни инстинкти — повод за жестоката борба, която се развихря на островчето.
Романът е изпъстрен със силни моменти, предадени с голямо напрежение. Описанията на хората, събитията и природата са необикновено пластични, наситени с особената поезия на топлите южни морета. Но авторът не се задоволява само с художественото претворяване на събития и случки — той ни изправя пред суровия проблем на расизма с всички негови злини и убедително ни сочи дълга да им се противопоставим, да възприемем хуманното разрешение за добро съжителство между всички хора, което е и заключителният вик на последните останали живи на самотния остров.
Книгата получи високата литературна награда „Фратерните“.
Впечатления о книге:  


Прочитавшие эту книги читали:
X